Voorwaarden World Royal Protection

Annuleringsverzekering

- Terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten van de reis tot 5000 euro per persoon en schadegeval, in geval van:

  • All risks: elk aantoonbaar, plots, onvoorzien feit dat de geboekte reis onmogelijk maakt. (max. 20.000 euro/ reis en max. 2x/jaar)
  • Vertraging vlucht

- Ticket cancellation: terugbetaling van de annuleringskosten van het evenement tot 500 euro per persoon en per schadegeval. 

 

Assistance Personen

- Onbeperkt medische kosten in het buitenland.

- Medische nabehandelingskosten in België tot 6250 euro, na ongeval in het buitenland. 

- Dekking van voorafbestaande ziekten

- Vergoeding van 50 euro/dag in geval van hospitalisatie. 

- Verlenging of verbetering van het verblijf om medische redenen. 

- Vervroegde terugkeer bij overlijden of ernstige ziekte van familielid. 

- Bijstand bij overlijden en psychologische bijstand.

- Compensatiereis: schadevergoeding van uw reis ten belope van max. 5000 euro in geval van repatriëring. 

- Bijstand in geval van diefstal of verlies van reisgoed, reis- of identiteitsdocumenten.

- Catastrofedekking: natuurrampen en terrorisme.

- Kapitaal reisongevallen: tot 12.000 euro bij overlijden en blijvende invaliditeit. 

 

Reisgoed/ bagageverzekering

- Vergoeding tot 2500 euro in geval van diefstal en beschadiging. 

- Tussenkomst voor de strikt noodzakelijke aankopen tot 625 euro.

- Vergoeding van waardevolle voorwerpen, tot 1250 euro per persoon. 

 


www.uniglobe.be maakt gebruik van cookies - lees meer Sluit deze melding Sluit deze melding