Een zakenreis kopen, gaat om meer dan de prijs

Zakenreizen zitten weer in de lift. Dat blijkt uit een enquête die door de Belgian Travel Organisation (BTO) in samenwerking met KH Leuven bij 531 zakenreizigers gevoerd is. De enquête werd zowel online (in 19 percent van de gevallen) als face-to face op de luchthaven (81% ) gevoerd. 40 percent van de respondenten komt uit de industriële sector, een 20 tal percent uit de openbare sector.

Sinds 2013 is het aantal zakenreizen weer op het niveau van 2008 ( aanvang financiële crisis) gekomen. 75% van de zakenreizigers zegt meer op reis te gaan dan vier jaar geleden. Nochtans heeft zowat de helft van hen een lager reisbudget tot hun beschikking. Ook en vooral kleinere ondernemingen (tot 100 werknemers) voeren meer zakenreizen uit. Het zijn vooral bedrijven met minder dan 50 werknemers (23 percent van de ondervraagden) en met meer dan 1000 werknemers (33 percent) die op zakenreis gaan. Twee derde zijn mannen. 

De bedrijven hechten meer en meer belang aan de service die zakenreisbureaus en travel managementbedrijven aanbieden.

Gedurende lange tijd was er de overtuiging dat een zakenreis laten boeken vergelijkbaar was met de aankoop van gewone, alledaagse goederen. Dat verandert nu snel. Dit niet enkel omwille van het gevaar van het terrorisme. Er wordt ingezien dat  investeren in zakenreizen een strategische investering is.

Zakenreisbureaus zijn inderdaad uitgegroeid tot consultantbedrijven voor dergelijke verplaatsingen. Ze dragen er zorg voor dat de reis optimaal verloopt zodat de zakenreiziger zich maximaal kan focussen op het eigenlijke doel van de reis.

Dat kan gaan om mogelijke nieuwe zakenpartners bezoeken en er rechtstreekse oog – in – oog gesprekken mee voeren, het kan gaan om een bespreking op de hoofdzetel in het buitenland, of om een gerichte verplaatsing van personeel van openbare diensten, overheidsinstellingen en NGO’s .

Een zakenreis heeft altijd een strategische dimensie. 75 percent van de respondenten vindt dat een zakenreis ofwel een zeer hoge ofwel een eerder hoge meerwaarde heeft. 

Bedrijven willen kosten besparen. Met de fijne kam door het reisbudget gaan ligt gauw voor de hand. Doch het blijkt dat direct booking bij luchtvaartmaatschappijen, hotels, car rentals enz. allerminst de meest prijsgunstige oplossing biedt. Het gebeurt vaak dat de reisagent erachter komt dat een zakelijke verplaatsing in één dag kan, in plaats van in twee (met overnachting), zoals het bedrijf aanvankelijk dacht en van plan was. Het is iets wat de consument noch uit zichzelf weet noch via het internet leert.

De belangrijkste reden voor het boeken van een zakenreis via een reisagent of een travel management bedrijf is dat de eindbalans positiever is. Winstgevendheid en reisuitgaven zijn gecorreleerd.

Reisuitgaven zijn géén gewone uitgaven, het zijn zonder meer investeringen. Initiatieven die geld opbrengen.  Met andere woorden : uitgaven voor zakenreizen zijn geen ordinaire kost, maar iets dat het bedrijf versterkt. Iets dat uitzicht biedt op nieuwe contracten. Het gaat om verplaatsingen, die inkomen opleveren. Veelal is dit de eerste link naar een verdere zakelijke keten.

Meer dan 86 percent van de aangesproken zakenreizigers voelt zich goed beschermd door het zakenreisbureau.

Onder andere omdat hun eigen bedrijf geen uitgewerkt risicomanagement heeft voor zakelijke verplaatsingen. Verder valt op dat meer dan 64 percent van de zakenreizigers een flexibele verdeling van werk en vrije tijd tijdens de reis verlangt.

 


www.uniglobe.be maakt gebruik van cookies - lees meer Sluit deze melding Sluit deze melding