Visumaanvraag China

Visumaanvraag China

Beste reiziger,

Vanaf 1 augustus 2017 worden schriftelijke visumaanvragen voor China niet meer aanvaard bij de Chinese Ambassade. Enkel elektronische aanvragen zullen behandeld worden.
 
Klik hier voor de online aanvraag van uw visum voor China.

Belangrijk hierbij is dat het formulier volledig dient ingevuld te zijn; m.a.w. alle vragen moeten beantwoord zijn. Als sommige vragen niet van toepassing zijn, vul ‘N/A’ of ‘GEEN’ in. 
Indien niet alles is ingevuld, wordt de visumaanvraag helaas niet behandeld.