Weloverwogen beleid dringt reiskosten gevoelig terug.

Door de economische crisis hebben veel bedrijven beslist om het aantal zakenreizen gevoelig terug te schroeven, waardoor ze hopen hun onkosten in te perken. Een groot aantal bedrijven vergeet echter dat die kosten ook kunnen aangepakt worden met een degelijk uitgestippeld reisbeleid. Hierdoor kunnen de onkosten van de zakenreizen immers gevoelig worden terug gedrongen, zonder een impact op kwaliteit en comfort. Om ondernemingen te helpen zakenreizen zo optimaal mogelijk te organiseren, biedt UNIGLOBE de juiste expertise en een persoonlijke aanpak.

Reiskosten vormen bij veel bedrijven een belangrijke pijler van de onkostenstaat. Toch is het opmerkelijk dat weinig ondernemingen daarrond een overwogen beleid hebben uitgewerkt. Op die manier worden veel overbodige uitgaven gemaakt. Het is onder meer opvallend hoe vaak een zakenreis op het allerlaatste ogenblik wordt geboekt, terwijl die bewuste verplaatsing al veel langer vastlag. Mits er eerder was gereserveerd kon een goedkoper ticket verkregen worden. Bedrijven beseffen niet welke mogelijke besparingen daardoor kunnen worden gerealiseerd, zonder dat daarbij aan kwaliteit wordt ingeboet. Een groot aantal bedrijven weet zelfs niet hoeveel er uitgegeven wordt aan zakenreizen.

Doe daarom een beroep op de gespecialiseerde diensten van UNIGLOBE om de reispolitiek te optimaliseren. UNIGLOBE is meer dan een reiskantoor. Wij zijn een dienstverlener die de klant bijstaat bij alle facetten van zijn reis. Ondernemers kunnen bij ons terecht voor een analyse van de bestaande zakenreispolitiek. Vervolgens stellen wij een besparingsplan op, waarbij we steeds concrete en meetbare doelstellingen hanteren. Uiteraard is daarbij een persoonlijke samenwerking met de klant cruciaal. UNIGLOBE levert zo ook een grote besparing aan tijd en moeite op, zodat de zakenreizigers zich volledig kan richten op zijn kernactiviteiten.

Uniek aan UNIGLOBE is bovendien dat een maximaal aantal tariefbronnen wordt geraadpleegd. Wij onderzoeken de reisschema’s en tarieven van de breedst mogelijke waaier van aanbieders. Ook het online aanbod wordt geanalyseerd. Daardoor kunnen wij daadwerkelijk de goedkoopste tarieven selecteren. Bovendien staan wij bijzonder dicht bij de klant. UNIGLOBE is een belangrijke internationale reisorganisatie, maar wij richten ons steeds op de lokale markt. In België hebben wij twintig kantoren, zodat wij met onze klanten steeds een persoonlijk contact kunnen onderhouden.

De ervaring leert dat bedrijven die een stipt zakenreisbeleid met UNIGLOBE voeren gemiddeld nog 8% tot 15% besparen op hun reisbudget, zonder dat de reiziger ook maar één toegeving moet doen op het comfort of de kwaliteit van zijn zakenreis. Bij ondernemingen die over een minder gestuurde zakenreispolitiek beschikken kan dat besparingspercentage door ons toedoen nog gevoelig hoger liggen.