Brussels Airport lanceert Stargate-project voor een groenere luchtvaart

November 27, 2021

Het Stargate-project van Brussels Airport, dat binnen de Europese Green Deal subsidies toegewezen kreeg, is officieel gelanceerd. De komende vijf jaar werkt Brussels Airport samen met een consortium van 21 partners aan zo'n 30 concrete projecten om de luchtvaart en luchthavens groener en duurzamer te maken. Concreet komt er onder meer een eigen menginstallatie voor biobrandstof op de luchthaven, elektrisch grondafhandelingsmateriaal en wordt er gewerkt aan een nieuwe innovatie om het proefdraaien van motoren stiller te maken. 

Na een oproep van de Europese Commissie nam Brussels Airport eind 2020 het initiatief om samen met 21 partners, waaronder drie Europese luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, mobiliteits- en kennisinstellingen en lokale overheden, een ambitieus programma (“Stargate”) in te dienen om innovaties en initiatieven te ontwikkelen voor een versnelde transitie naar een groenere luchtvaart. Het Stargate-project van Brussels Airport werd geselecteerd en krijgt binnen de Europese Green Deal 24,8 miljoen euro subsidies om deze projecten in de komende jaren te realiseren. 

“Met Stargate willen we samen met onze partners laten zien dat een duurzamere luchtvaart mogelijk is, en dat we daar het voortouw in willen nemen. Door samenwerking en innovatie willen we een antwoord bieden op de klimaatuitdagingen waar we voor staan. Met het Stargate-project zullen we biobrandstoffen voor vliegtuigen op het terrein van de luchthaven ontwikkelen, de grondoperaties duurzamer maken, en van luchthavens nog meer intermodale hubs maken, waarbij alternatieven voor de wagen nog toegankelijker worden. Door kennis en ervaringen uit te wisselen met onze partners kunnen wij van elkaar leren en zullen wij ook de concrete projecten die op Brussels Airport succesvol blijken, als eerste op onze partnerluchthavens kunnen uitrollen. En we kijken binnen Stargate ook naar samenwerkingsmogelijkheden met onze omwonenden, bijvoorbeeld rond hernieuwbare energie. Daarnaast hebben de initiatieven rond de modal split voor hen natuurlijk ook een positieve impact.”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport.