Privacyverklaring

 

Laatste datum van herziening: 23/10/2018

 

Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?

 

Gelieve de onderstaande links te volgen voor bijkomende informatie. Waar dit relevant is, hebben we een onderscheid gemaakt tussen: