No SWOT, No Glory

April 11, 2020

Fans van Club Brugge zullen meteen een link leggen naar “No sweat, no glory”, de slogan die de club sinds 2011 uitdraagt en een variant is van het bekende “No pain, no gain”. Maar dit artikel gaat niet over voetbal. Wel over hoe je met een van de meest eenvoudige en populairste managementtools ter wereld jezelf een helder doel voor ogen kan stellen, op weg naar je persoonlijke “glory” en “gain.”

Velen kennen de SWOT-analyse als een hulpmiddel om de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een onderneming of product op een overzichtelijke manier in kaart te brengen. Maar weinigen passen het toe op hun eigen leven en dat kan nochtans tot verrassende resultaten leiden.

Een persoonlijke SWOT-analyse kan je helpen om in kaart te brengen wat je wilt en of die wens past bij je mogelijkheden. De analyse leidt tot een persoonlijk profiel dat inzicht geeft in je kansen om een bepaald doel te realiseren. Dat kan zowel privé als werk gerelateerd zijn.

SWOT komt eigenlijk uit de marketing en staat voor Strengths (sterktes), Weaknesses (zwaktes), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen), maar je kunt dit principe ook heel goed gebruiken om de haalbaarheid van je eigen ambities in kaart te brengen.

Sterktes en zwaktes zijn altijd intern: ze behoren bij jou en zitten in je invloedssfeer. Zo kan een goed netwerk of het ontbreken ervan een sterkte dan wel een zwakte zijn.

Kansen en bedreigingen zijn altijd extern gelegen en liggen buiten je invloedssfeer. Als in jouw branche de recessie heeft toegeslagen, wat voor omzetverlies of banenverlies zorgt, dan is dit een bedreiging. Omdat het een externe factor is, kun je er niet heel veel aan veranderen. Je kunt wel kijken hoe je sterkten en zwakten zich tot deze bedreiging verhouden.

Hierbij alvast een handig overzicht om je op weg te helpen met je persoonlijke SWOT-analyse.