Op weg naar een uniform spoorwegnet in Europa

October 08, 2021

Er moet nog veel worden gedaan om een uniform spoorwegnet in Europa tot stand te brengen, maar de Europese Commissie neemt het voortouw met haar trein "Connecting Europe Express" die het spoor promoot als een duurzame vervoerswijze. De EU-trein rijdt momenteel kriskras door het continent en heeft al verschillende haltes aangedaan, onder meer in Oostenrijk, het EU-lid met het hoogste percentage treinreizigers.

Bernhard Rieder werkt voor de Oostenrijkse spoorwegen, ÖBB. Hij zegt dat "de Connecting Europe Express een teken is dat in het Europees Jaar van het spoor, treinreizen echt een toekomst heeft".

De nationale spoorwegsystemen in Europa hebben echter verschillende technische normen, wat een belemmering vormt voor grensoverschrijdend treinverkeer. Volgens Rieder moet dat veranderen: "Aan alle grenzen zijn er nieuwe regels, nieuwe voorschriften, technische uitdagingen. Daar moet een eind aan komen."

Ongeveer 25% van de uitstoot van broeikasgassen in de EU wordt veroorzaakt door vervoer en dit cijfer blijft maar stijgen. Om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, wil Brussel het hogesnelheidstreinverkeer verdrievoudigen.

 

Meer info hier