Reizen, kleurcodes en verzekeringen

October 13, 2020

In navolging van de maatregelen die de Belgische overheden hebben genomen vanwege het Coronavirus, heeft onze verzekeringspartner Allianz Assistance ook enkele wijzigingen aangebracht in hun polisvoorwaarden om een zo breed mogelijke dekking te garanderen. Maar hoe zit dat nu precies? Wanneer ben je verzekerd en wat als een kleurcode wijzigt tijdens je reis? Wij vroegen het aan onze reisverzekeringspartner Allianz Assistance en kregen een duidelijk antwoord.

 

Stel dat ik mijn reis wil annuleren omwille van het coronavirus op mijn bestemming. Komt Allianz Assistance dan tussenbeide?

Neen. Het uitbreken van een pandemie is geen verzekerde annuleringsreden. Ondertussen is corona ook geen nieuw fenomeen meer. Op het ogenblik dat je boekt is het een welbekend en bestaand risico en dus uitgesloten.

 

En wat als ik ter plekke ziek wordt? Wat is er dan gedekt? 

Als je ziek wordt in het buitenland, dan kan je steeds blijven rekenen op Allianz Assistance en dit volgens de voorwaarden van het door jou gekochte product.

 

Ook als ik ziek word door Covid-19?

Ja, maar hier dien je wel rekening te houden met de kleurcodes. Indien je bestemming een groen of oranje licht krijgt, dan geniet je volledige bijstandsdekking (volgens de voorwaarden van het gekochte product), ook voor Covid-19 gerelateerde kosten. De voorwaarde is wel dat je alle voorzorgsmaatregelen opgelegd door de Belgische én lokale overheden hebt opgevolgd.

 

En wat in het geval van code rood?

Ook hier is dekking mogelijk. We maken hier wel een onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële reizen. 

Indien je bestemming een rood licht krijgt en het gaat om een essentiële reis, dan geniet je volledige bijstandsdekking volgens de voorwaarden van het gekochte product, ook voor Covid-19 gerelateerde kosten. Uiteraard mits opvolging van de door de Belgische en lokale overheden opgelegde maatregelen. Indien je tot een risico-groep behoort, dan dien je ook expliciete goedkeuring van je arts te kunnen voorleggen dat je in een rode zone mocht reizen. 

 

Ok, maar hoe weet ik wat een essentiële reis is en hoe bewijs ik dat? 

Een overzicht van wat als essentiële reis beschouwd wordt, vindt je op de site : https://www.info-coronavirus.be/nl/faq

Om het essentiële karakter van je reis te kunnen staven heb je een aannemelijk bewijs nodig zoals bv. een uittreksel uit het register van de burgerlijke stand, een geboorteakte om de familieband aan te tonen, een arbeidscontract, een medisch attest verstrekt door een officiële zorginstantie of arts, een bewijs van overlijden, juridisch bindende documenten enz…
 

En als ik een niet-essentiële reis maak naar een rode bestemming?

In dat geval kunnen we je niet dekken voor Covid-19 gerelateerde hulpverlening. Indien je andere bijstand nodig hebt blijven wij uiteraard tot je dienst.

 

Ja, die kleurcodes maken het er niet eenvoudiger op… Stel nu dat de kleur van mijn bestemming tijdens mijn reis verandert. Hoe zit het dan?

Indien de kleurcode wijzigt tijdens je verblijf, geldt steeds de kleurcode op het moment van je vertrek. Met andere woorden, indien het reisadvies van het ministerie van buitenlandse zaken naar rood verspringt voor je vertrek, kunnen wij je vanaf die datum niet dekken voor Covid-19 gerelateerde kosten. Verandert het tijdens je verblijf, dan geldt de kleurcode die van toepassing was op de dag van je vertrek. De officiële bron voor de kleurcodes kan je hier vinden https://diplomatie.belgium.be

 

 

PRAKTISCHE TIPS

Wat mag je zeker niet vergeten?

 

Bij ambulante kosten (bv. een consultatie bij de dokter, zonder ziekenhuisopname):

  • Hou alle betalingsbewijzen bij

  • Bij thuiskomst, bied je deze betalingsbewijzen aan bij je ziekenfonds

  • Stuur naar Allianz Assistance:

    • de verrekening van je ziekenfonds

    • het ingevulde aangifteformulier: Voor meer informatie: www.allianz-assistance.be “schade en hulp”.

Bij een opname in het ziekenhuis:

  • Contacteer altijd en zo snel mogelijk Allianz Assistance +32 2 290 61 00.

  • Dit nummer is 24/7 bereikbaar.

Opgelet: De verschillende inperkingsmaatregelen (negatieve reisadviezen, reisbeperkingen, quarantaine, samenscholingsbeperkingen, etc.) blijven van kracht tot de uitdrukkelijke herroeping door de Belgische overheid.
Hou er rekening mee dat ook beperkingen opgelegd kunnen worden door de overheid van het land van bestemming. Het kan voorkomen dat het land van bestemming een langere periode van reisbeperkingen oplegt dan de Belgische overheid. In dat geval geldt de beperking van het land van bestemming.