Alle wat je moet weten over reizen naar de Verenigde Staten

October 30, 2021

Vanaf 8 november zijn internationale reizigers uit verschillende landen, waaronder België, terug welkom in de Verenigde Staten. Zowel voor essentiële als niet-essentiële reizen. Hiervoor moet je volledig gevaccineerd zijn. Dit dien je te bewijzen voor je aan boord van een vliegtuig naar de VS kan stappen. Daarbovenop dien je ook een negatief testresultaat voor te leggen dat niet ouder is dan 3 dagen voor vertrek naar de VS. 

 

Bewijs van inenting

Buitenlanders moeten - op enkele uitzonderingen na - een bewijs van inenting kunnen voorleggen om aan boord van het vliegtuig te mogen.

Passagiers moeten hun vaccinatiestatus kunnen tonen, en de luchtvaartmaatschappijen moeten:

·       De naam en geboortedatum vergelijken om te bevestigen dat de passagier dezelfde persoon is als op het bewijs van inenting;

·       Vaststellen dat het bewijs is afgegeven door een officiële bron (b.v. een volksgezondheidsinstantie, een overheidsinstantie) in het land waar het vaccin is toegediend;

·       De essentiële informatie controleren om te bepalen of de passagier voldoet aan de CDC-definitie voor volledig gevaccineerd, zoals het vaccinproduct, het aantal ontvangen vaccindoses, de toedieningsdatum(s), de plaats (bv. vaccinatiekliniek, gezondheidszorginstelling) van vaccinatie.

·       De regering-Biden zal nauw samenwerken met de luchtvaartmaatschappijen om ervoor te zorgen dat deze nieuwe voorschriften met succes worden toegepast.

 

Geaccepteerde vaccins

Alle door de FDA of door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkende vaccins worden aanvaard.

Personen worden twee weken na hun laatste inspuiting als volledig gevaccineerd beschouwd:

·       indien zij een enkele dosis hebben ontvangen van een door de FDA of WHO goedgekeurde reeks van enkele doses (bv. Janssen)

·       of een combinatie van twee doses hebben ontvangen van een door de FDA of WHO goedgekeurde reeks van twee doses (d.w.z. mixen en matchen)

 

Uitgebreide testen

Alle reizigers moeten bovenop een geldig vaccinatiebewijs ook een negatieve test kunnen voorleggen die niet ouder is dan 3 dagen voor vertrek naar de Verenigde Staten. Zowel nucleïnezuuramplificatietests (NAAT's), zoals een PCR-test, als antigeentests komen hiervoor in aanmerking.

Wie naar de Verenigde Staten reist en niet kan aantonen volledig gevaccineerd te zijn (op basis van de toegelaten uitzonderingen), moet een negatief testresultaat van maximum 1 dag oud kunnen voorleggen.

 

Vereisten voor kinderen

·       Kinderen onder de 18 jaar zijn vrijgesteld van de vaccinatieplicht 

·       Kinderen tussen 2 en 17 jaar moeten voor vertrek een test afleggen

·       Indien een kind met een volledig gevaccineerde volwassene reist, kan het zich drie dagen voor vertrek laten testen (overeenkomstig het tijdschema voor volledig gevaccineerde volwassenen). 

·       Als een niet-gevaccineerd kind alleen reist of met niet-gevaccineerde volwassenen, moet het zich binnen één dag voor vertrek laten testen.

 

Beperkte uitzonderingen op de vaccinatieplicht

Er is een zeer beperkt aantal uitzonderingen op de vaccinatieplicht voor buitenlanders. Het gaat onder meer om uitzonderingen voor kinderen jonger dan 18 jaar, bepaalde deelnemers aan klinische proeven met het COVID-19-vaccin, personen met medische contra-indicaties voor de vaccins, personen die om dringende of humanitaire redenen moeten reizen (met een door de regering van de VS afgegeven brief waarin de dringende noodzaak om te reizen wordt bevestigd), personen die op een niet-toeristisch visum reizen uit landen waar weinig vaccins beschikbaar zijn (zoals bepaald door het CDC), en andere zeer beperkte categorieën.

Degenen die een uitzondering krijgen, moeten in het algemeen verklaren dat zij zullen voldoen aan de toepasselijke volksgezondheidsvoorschriften, waaronder, met zeer beperkte uitzonderingen, de eis dat zij in de VS worden gevaccineerd als zij van plan zijn er langer dan 60 dagen te blijven.

 

Contact tracing

De CDC vaardigt ook een "Contact Tracing Order" uit die vereist dat alle luchtvaartmaatschappijen die naar de Verenigde Staten vliegen contactinformatie bij de hand houden - en indien nodig onmiddellijk aan de CDC overhandigen - die volksgezondheidsfunctionarissen in staat zal stellen inkomende luchtreizigers op te volgen die mogelijk besmet zijn of blootgesteld zijn geweest aan iemand die besmet is.

 

Meer info op de officiële website van The White House

Disclaimer: deze informatie is gebaseerd op de officiële communicatie van het Witte Huis. Ze is geldig op de dag van publicatie (30/10/2021), maar kan onderhevig zijn aan verandering.