Een hoopvolle nazomer

April 30, 2020

Om inzicht te krijgen in het reisgedrag van de mensen na Covid-19, lanceerde het reismagazine Goodbye een grootschalig onderzoek. De enquête werd door 2500 reizigers ingevuld en leverde een aantal interessante inzichten. Zo werd specifiek gepolst naar de verwachtingen en verzuchtingen van de Belgische reizigers.

Daaruit blijkt onder andere dat slechts 8% eraan denkt om zijn reis dit jaar te annuleren omwille van angst en onzekerheid (ter plekke).

 

Wie een reis heeft geboekt wil (uitgesteld) op vakantie

 

  • 44% van de respondenten met een geboekte reis wil die laten doorgaan zoals gepland.
  • 26% van de respondenten met een geboekte reis wil die liever uitstellen naar een latere datum, dit jaar of volgend jaar.
  • Bij reizigers jonger dan 55 jaar is de wens groter om de reis te laten doorgaan zoals gepland (56%) dan in het segment ouder dan 55 (34%).

 

Bij zij die hun reis graag zoals gepland zien doorgaan of hun reis graag willen uitstellen naar later dit jaar, horen we vooral optimisme. Men is ervan overtuigd dat het virus tegen einde deze zomer en de tweede helft van het jaar onder controle zal zijn, en dat het 'normale leven' herneemt. Bovendien voelen we ook goed in de antwoorden hoe jaarlijks of zelfs meermaals per jaar reizen een evidentie is geworden. Ook al lijkt het een vanzelfsprekende gewoonte, het blijft wel nog steeds een uitzonderlijke ervaring waar we lang op voorhand naar uitkijken. Niet op reis kunnen gaan voelt voor velen dan ook als een zware teleurstelling.

 

Grote hoop op vakantiemogelijkheden in het najaar

Voor de uitbraak van het coronavirus lag het zwaartepunt van de reisplannen zoals verwacht tijdens de zomervakantie. Dit is des te meer uitgesproken voor het segment jonger dan 55. Daarvan zou 19% in juli op reis gaan, in tegenstelling tot 9% in het segment 55+. Voor de 55+’ers lag het zwaartepunt veeleer rond mei en september met elk ongeveer 15%.

Na de uitbraak van het coronavirus zien we over de hele lijn een verschuiving naar het najaar, met september als absolute topmaand wanneer 1/5 op reis wenst te gaan.

 

 

Verschuivingen in bestemmingen zijn miniem

De bestemming is nagenoeg geen bezorgdheid van de reizigers. Verschuivingen in bestemmingen zijn dan ook miniem. We nemen een daling waar van 3% voor Italië en Spanje, wat meteen de 'grootste' veranderingen zijn. Het verlies op bestemmingen valt dan ook eerder te begrijpen door de 11% die ervoor kiest niet langer op reis te gaan naar het buitenland, dan dat er voor andere bestemmingen gekozen wordt.

 

 

Met dank aan reismagazine Goodbye