Heropstart reissector: Europese corridors

April 30, 2020

Op de laatste Nationale Veiligheidsraad werd vooral duidelijk dat er nog veel onduidelijk is. Toch lijkt het erop dat we in de eerste helft van mei een lichte versoepeling van de lockdown maatregelen mogen verwachten. Bedrijven, scholen en winkels zijn volop in de weer om zich voor te bereiden op een voorzichtige heropening.

Nu al staat vast dat dit gefaseerd en onder strenge voorwaarden zal verlopen. De dagelijkse statistieken van het crisiscentrum blijven immers de belangrijkste barometer en daar zien we een gunstige evolutie. Hoopgevende signalen dus.

 

Twee lichtpuntjes

Momenteel blijft een algemeen reisverbod van kracht, maar toch werden er enkele mogelijke versoepelingen aangekondigd. Vanaf 18 mei zouden binnenlandse daguitstappen weer mogelijk worden en van buitenlandse reizen is sprake ten vroegte vanaf 8 juni.

 

 

 

Complex probleem

De opstart van de reissector is complex. Er dient rekening gehouden te worden met heel veel betrokken partijen, van overheden, touroperators tot luchtvaartmaatschappijen. Zo is het bijvoorbeeld sinds 17 april terug mogelijk om van Nederland naar Spanje te vliegen en andersom. Het strenge reisverbod werd officieel opgeheven. Toch zijn er nog strikte corona maatregelen van kracht in beide landen. Bovendien is er bijna geen enkele luchtvaartmaatschappij met een aanbod tussen beide landen. Er zal dus veel meer nodig zijn dan enkel het versoepelen van het reisadvies.

 

Europese corridors

De meest gangbare piste die momenteel op tafel ligt is het creëren van veilige corridors. Deze week stelde de Kroatische minister van toerisme, Gari Cappelli, aan zijn Europese collega’s een plan voor om bilaterale afspraken te maken tussen landen die het coronavirus goed onder controle hebben. Onder meer Tsjechië zou graag een toeristische corridor openen met Slovakije en Kroatië. Ook Oostenrijk denk na over een corridor met Duitsland. Voor de corridors zouden strikte regels rond social distancing van kracht zijn en er zou ook uitvoerig getest worden. De vraag is of België, met zijn relatief hoog sterftecijfer, straks mee aan tafel mag aanschuiven om deze plannen verder vorm te geven. Voorlopig mogen we er van uit gaan dat er vooral op het aantal nieuwe besmettingen gelet zal worden in combinatie met de manier waarop men het virus daadwerkelijk onder controle kan houden. Ook voor ons is er dus hoop!