UNIGLOBE & duurzaamheid

February 19, 2019

Verantwoord en bewust op zakenreis

 

Bij UNIGLOBE dragen we duurzaamheid hoog in het vaandel en streven we net als u naar een beter milieu. Het is geen geheim dat vliegreizen mee bijdragen aan de verandering van het klimaat, maar we kunnen we de impact wel verkleinen.

UNIGLOBE werkt samen met het Belgische CO2logic en biedt haar klanten de mogelijkheid om de uitstoot van vliegreizen te compenseren.

 

In Gent werkte Guy Kluyskens, Agency Owner UNIGLOBE Smart Travel, samen met Universiteit Gent een project uit waarbij voor kortere afstanden geen vluchten meer worden geboekt. Er worden enkel nog trein- of busritten voorgesteld.

“Naar schatting werd bijna 15% van de totale CO2-uitstoot van de UGent veroorzaakt door dienstreizen. Een balans vinden tussen de internationale activiteiten en de zorg voor de ecologische voetafdruk was dus de opdracht. Het grootste deel van deze dienstreizen vindt plaats binnen Europa, dus leek het haalbaar om duurzame alternatieven voor het vliegtuig aan te reiken, zoals bus of trein.
Concreet werd een lijst opgesteld van een 60-tal steden waarbij voor UGent’ers het vliegtuig niet langer aangeboden wordt als mogelijk transportmiddel. Daarnaast is er nog een beperktere lijst van een 20-tal steden, waarbij de trein of bus als voorkeursoptie naar voor worden geschoven.
In geval van een vliegtuigreis wordt de CO2-uitstoot voortaan gecompenseerd in samenwerking met CO2-logic. De universiteit beslist trouwens mee over de projecten die gefinancierd zullen worden. “

 

Hoe CO2-compensatie werkt: 

 1. Berekenen

De eerste stap is de huidige CO2-voetafdruk berekenen en beoordelen. Deze berekening kan uitgevoerd worden voor producten, diensten, organisaties, acties, evenementen…

2. Verminderen

Deze stap zorgt voor de identificatie van de dringendste en interessantste CO2-verminderingskansen. Om uw CO2-reducties te versnellen en de daarmee samenhangende besparingen op uw energiekosten, steunt CO2logic bedrijven met de organisatie van diverse CO2 reducerende acties en financiering door derden.

3. Compenseren

De CO2-restuitstoot wordt gecompenseerd via de ondersteuning van gecertificeerde klimaatprojecten. Het is belangrijk hier op te merken dat alleen gecertificeerde klimaatprojecten voldoende waarborgen bieden voor een sterke klimaatstrategie. CO2logic staat bekend als de Belgische expert op dit vlak.

4. Communiceren

Bedrijven die een inspanning doen om hun klimaatimpact te verlagen verdienen erkenning. Wij ondersteunen hun interne en externe communicatie gericht aan alle stakeholders, om de betrokkenheid & erkenning te verhogen.

 

Categories:zakenreizen