Is je zakenreis essentieel of niet-essentieel

June 05, 2020

De komende maanden zal dit nog steeds een belangrijk criterium blijven dat gehanteerd zal worden bij de reisadviezen van verschillende overheden. Binnen Europa kunnen we een versoepeling verwachten, maar daarbuiten blijven nog steeds strenge regels van kracht. Hoe bepaal je nu of een zakenreis essentieel is of niet en welke actie dien je te ondernemen?

 

In deze matrix maken we een onderscheid tussen Urgent, Niet urgent, Dringend en Niet dringend.

 

URGENT

De urgentie geeft vooral aan hoe snel de reis plaats moet vinden of hoe dringend hij is. De deadline is kort en niet te verplaatsen. Dit betekent niet automatisch dat de reis ook belangrijk is.

 

BELANGRIJK

De belangrijkheid geeft de toegevoegde waarde voor het bedrijf aan. Dit kan onmiddellijk, op korte of lange termijn zijn. Belangrijke reizen zijn niet per definitie urgent.

 

Het is vooral uit de snijpunten van deze twee criteria dat je gemakkelijk kan afleiden of een zakenreis Essentieel of Niet-essentieel is.

 

 

Het onderverdelen van je zakenreizen is essenteel vs niet-essentieel vormt een eerste belangrijke stap in het verfijnen van je reisbeleid (Travel Policy), dat we in deze tijden alleen maar kunnen aanbevelen. Ontdek hier waar je nog allemaal rekening mee dient te houden.